Par LLMC

Darbības virzieni

 • Informācijas centrs

  LLMC informācijas krātuves bibliotēkā lasītājiem pieejami katalogi, mākslas un teorijas izdevumi un citi iespieddarbi par Latvijas un Eiropas valstu mākslu un tajā aktuālo problemātiku. Krātuve piedāvā arī plašu mākslas un kultūras žurnālu klāstu.

  Vizuālās mākslas datu bāze

  LLMC uzkrāj un papildina unikālu vizuālu un informatīvu materiālu krājumu par Latvijas un pasaules laikmetīgo mākslu, un laikmetīgās mākslas procesiem, sākot ar 20. gs. 60. gadiem. Datu bāzē ir ap 30 tūkstošiem informācijas vienību (attēli, publikācijas, videodarbi, izdevumi u.c).

  Profesionālās literatūras un mākslas preses krātuve

  LLMC informācijas krātuves bibliotēkā lasītajiem pieejami katalogi, mākslas un teorijas izdevumi un citi iespieddarbi par Latvijas un Eiropas valstu mākslu un tajā aktuālo problemātiku.

  Mākslas ziņas

  LLMC publicē mājas lapā un izsūta interesentiem mākslas ziņas, informējot par mākslas centra, kā arī par citu Latvijas un ārvalstu mākslas institūciju rīkotajām aktivitātēm, projektiem, izstādēm, iespējām pieteikties dažādām mācību stipendijām, konkursiem, rezidencēm utt.


 • Izglītības programma

  Izglītības programmas ietvaros LLMC organizē lekcijas, mākslinieku portfolio prezentācijas, diskusijas, tematiskus seminārus, konferences un citus diskursīvus notikumus. LMC veic pētījumus par dažādām mākslas parādībām, norisēm, vēsturi, māksliniekiem, kopsakarībām un problemātiku, un izdevējdarbību, kuras ietvaros tiek izdoti mākslinieku un izstāžu katalogi, teorētiski rakstu krājumi un tematiski izpētes rezultātu apkopojumi.

  Arī LLMC tulkojumu sērijas ietvaros publicētie estētikas, mākslas un kultūras teorijas darbi paver plašākai auditorijai iespēju iepazīties ar svarīgākajiem 20. gs otrās puses mākslas teorijas izdevumiem un sniedz nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības izglītošanā.

 • Projekti

  LLMC organizē mākslas projektus Latvijā un ārvalstīs, aicinot māksliniekus īstenot savas radošās idejas. Īstenoto projektu diapazonu iezīmē gan vērienīgas starptautiskas mākslas skates, kas atspoguļo aktuālās norises sabiedrībā un mākslā, gan izstādes, kas tapušas laikmetīgās mākslas vēstures pētniecības rezultātā.

  Brigāde

  Programmas „Brigāde” mērķis ir atbalstīt radošas iniciatīvas-uzņēmumus jeb „brigādes”, kas ar kultūras un mākslas palīdzību spēj uzlabot Rīgas pilsētvidi, attīstīt vietējās kopienas, risināt sociālas problēmas un radīt finansiāli patstāvīgus risinājumus, tādējādi veicinot valsts ekonomisko izaugsmi.

  „Brigāde” ietvaros ikvienam interesentam – radošajam uzņēmējam, kas vēlās pretendēt uz atbalstu, ir iespēja apmeklēt dažādas radošās darbnīcas, lekcijas un diskusijas, lai izstrādātu vai uzlabotu savas idejas. Tiek piesaistīti vairāki viedokļa līderi un eksperti, kas aktīvi iesaistās ne vien projektu vērtēšanā un atlasē, bet arī sniedz individuālus padomus jaunajiem uzņēmējiem. Pēc rūpīgas atlases vismaz 8 žūrijas locekļu vadībā, atbalstītās iniciatīvas var saņemt finansiālu atbalstu apmērā līdz 5000 LVL un mentora palīdzību.

  Programmas „Brigāde” aktualitātēm un norisei iespējams sekot šeit: www.brigade.lv

  SURVIVAL KIT

  SURVIVAL KIT ir starptautisks laikmetīgās mākslas festivāls, kas radās 2009. gadā kā reakcija uz ekonomiskās krīzes radītajām pārmaiņām Latvijā. Festivāla dalībnieki ir ne tikai mākslinieki, bet arī dažādu citu nozaru pārstāvji – arhitekti, zinātnieki, jaunie uzņēmēji, pedagogi un citi enerģijas pilni eksperti, kas attīsta un īsteno radošas stratēģijas problēmu laikmeta pārvarēšanai. Festivālu SURVIAL KIT organizē Laikmetīgās mākslas centrs, ik gadu ar jauniem tematiskajiem uzsvariem aicinot māksliniekus un publiku vērot, komentēt un rīkoties.

  Vairāk par SURVIVAL KIT:
  www.survivalkit.lv

  Digitalizācija

  No 2011. gada janvāra ar Eiropas Komisijas līdzfinansētā projekta „Laikmetīgās mākslas digitalizēšana” (Digitising Contemporary Art, saīsināti – DCA) konsorcija sanāksmi Briselē, oficiāli norisinās aptuveni 27 000 laikmetīgās mākslas darbu un 2000 kontekstuālu dokumentu digitalizācija ar mērķi padarīt tos pieejamus sabiedrībai ar „Europeana” portāla starpniecību.

  digitising contemporary art

  30 mēnešu ilga projekta ietvaros sadarbosies 25 partnerorganizācijas no desmit ES dalībvalstīm un divām asociētajām valstīm, Horvātijas un Islandes. Latviju projektā pārstāv Laikmetīgās mākslas centrs, kas digitalizēs 3900 vienības, kā arī organizēs visa projekta rezultātu izplatīšanu.

  Ar Eiropas Komisijas līdzfinansējumu CIP-ICT PSP (Konkurētspējas un inovācijas ietvarprogrammas Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas politikas atbalsta programma) programmas ietvaros un 25 partnerorganizāciju līdzdalību DCA projekts iecerējis izveidot augstas kvalitātes digitālas mākslas darbu reprodukcijas un sagatavot informāciju par tām, kā arī nodrošināt to ilgtermiņa uzglabāšanu gan tiešsaistes, gan ne-tiešsaistes režīmos. Projekts vēlas stimulēt plašas sabiedrības interesi par ciešāku laikmetīgās mākslas klātbūtni „Europeana” portālā.

  DCA projektu koordinē Briselē bāzēta organizācija PACKED vzw, kas kopš tās dibināšanas 2005. gadā ir izaugusi no nelielas organizācijas audivizuālo mākslas darbu arhivēšanai un uzglabāšanai līdz digitālās kultūras mantojuma ekspertīzes centram. Organizāciju finansiāli atbalsta Beļģijas Flāmu Kopienas ministrija. Sīkāka informācija www.packed.be

  Vairāk informācijas par projektu: http://www.dca-project.eu

  Recuperating Invisible Past

  Projekts „Atsedzot neredzamo pagātni”/ „Recuperating Invisible Past” ar dažādām aktivitātēm – pētījumiem, izstādēm, konferencēm, publikācijām – pievēršas bijušās Austrumeiropas valstu sociālisma perioda mākslas un kultūras mantojuma pārskatīšanai laikmetīgā perspektīvā. Tā ietvaros jau notikušas izstādes „UN CITI. Virzieni meklējumi, mākslinieki. 1960. – 1984” (2010, Rīga), „Paralēlās hronoloģijas. Austrumeiropas izstāžu nezināmā vēsture” (2011, Rīga), starptautiskas konferences „Modernizācija” (2010, Viļņa), „Atsedzot neredzamo pagātni” (2011, Rīga), starptautisks festivāls „Alternatīva” (Gdaņska, Polija, 2011).

  Projekta starptautiskie partneri ir mākslas organizācija Tranzit.hu Budapeštā, Tallinas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, Viļņas Nacionālā mākslas galerija, mākslas institūts Wyspa Gdaņskā, Polijā.

  Projekta nozīmīgākie atbalstītāji: Eiropas Savienības programma „Kultūra (2007-2013)”, Valsts Kultūrkapitāla fonds, Erste Bank.

  Saredzēt! Sadzirdēt! Saprast! Rīkoties! – II posms (SSSR II)

  Projekts „Saredzēt! Sadzirdēt! Saprast! Rīkoties! – II posms” (SSSR II) ir turpinājums iepriekšējam projektam, kuru Laikmetīgās mākslas centrs realizēja no 2012. gada aprīļa līdz jūnijam. SSRR II mērķis ir veicināt integrācijas procesus mūsu valstī, veicinātu toleranci un saliedētību, kā arī dialoga veidošanos starp uzņemošo sabiedrību, jaunpienācējiem un nepilsoņiem.

  Integrācija ir divvirzienu process, kas prasa attieksmi un vēlmi no abām pusēm, nevis vienas grupas pārstāvju mehāniska iekļaušana sabiedrībā. SSSR II vērsts uz to, lai pietuvotos šim uzstādījumam un sekmētu abu sabiedrības pušu integrāciju un vienotību.

  Lai sasniegtu uzstādītos mērķus integrācijas projekts SSSR II veido daudzpusīgu Latvijas sabiedrības un tās „jaunpienācēju”, kā arī nepilsoņu uzrunāšanas instrumentāriju, kuras sastāvā būs:

  1. Mediju kampaņa - Runā Latvijas Radio 4
  2. Mediju kampaņa - Radio Naba
  3. Mediju kampaņa - Latvijas Radio 1: Šīs dienas acīm
  4. Teātra iestudējums – Kurts šmorē!
  5. Dokumentālais stāsts reģionos: Tuvu prom savā vietā
  6. Krāsojamā grāmata – Burti nāk!

  Projekta ieviešanas laiks ir 7 mēneši, un tas ilgs līdz 2013. gada 30. jūnijam. Projekta ieviešanu finansiāli atbalsta Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds un LR Kultūras ministrija.

  Vairāk par projektu SSSR II iespējams uzzināt šeit: PROJEKTS SSSR II

  Vairāk informācijas par programmu Eiropas Komisijas tīmekļa lapās:
  http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/integration-fund/index_en.htm

  http://ec.europa.eu/ewsi/en/index.cfm

  Saredzēt! Sadzirdēt! Saprast! Rīkoties! - III posms (SSSR III)

  Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs (LMC) ir uzsācis Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Saredzēt! Sadzirdēt! Saprast! Rīkoties! - III posms” (SSSR III) realizāciju ar mērķi veicināt integrācijas procesus Latvijā. Darbs ir uzsākts 2014. gada februārī un noslēgsies š.g. 30. jūnijā. 

  Piecu mēnešu laikā projekta ietvaros tiks īstenotas vairākas kultūras aktivitātes, kas būs vērstas uz integrācijas procesu veicināšanu un pozitīvo integrācijas stāstu pienešanu Latvijas sabiedrībai kopumā. Projekta ieviešanu finansiāli atbalsta Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds ( 75%) un Latvijas valsts ( 25%).

  Projekta ietvaros tiek meklēti darbinieki sekojošām vakancēm: projekta mediju konsultants, projekta komunikāciju konsultants, teātra izrādes "Kurts šmorē, lai atpūtinātu galvu" pedagogs

  Lai sasniegtu uzstādītos mērķus, integrācijas projekts SSSR III veido daudzpusīgu Latvijas sabiedrības un tās „jaunpienācēju”, kā arī nepilsoņu uzrunāšanas instrumentāriju, kura sastāvā ir:

  1. Radošā darbnīca "Kopā 5+5"

  2. Mediju kampaņa

  3. Andas Buševicas autorraidījums "Dzīvesstāsts" 28.03. radio Naba ēterā

  4. "Dzīvesstāsts" 25.04. radio Naba ēterā

  5. Raidījums "Šīs dienas acīm" 26.03. LR1 ēterā 

  6. "Šīs dienas acīm" 23.04. LR1 ēterā

  7. "Šīs dienas acīm" 30.04. LR1 ēterā

  8. "Šīs dienas acīm" 07.05.LR1 ēterā

  9. "Šīs dienas acīm" 28.05. LR1 ēterā

  10. "Šīs dienas acīm" 25.06. LR1 ēterā

  11. Teātra iestudējums "Vardulēns un svešais"

  12. Informācija par kulinārijas grāmatu bērniem un pasaku klausāmgrāmatu

  13. Kulinārijas grāmata bērniem "Dažādu garšu pulciņš"

   

   

  Saredzēt! Sadzirdēt! Saprast! Rīkoties! - Noslēguma posms

  Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs (LLMC) ir uzsācis Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Saredzēt! Sadzirdēt! Saprast! Rīkoties! – noslēguma posms” realizāciju, kuras mērķis ir veicināt integrācijas procesus Latvijā.

  Projekts „SSSR noslēguma posms” tika uzsākts 2014. gada decembrī un noslēgsies 2015. gada jūnijā. Septiņu mēnešu laikā tiks īstenotas dažādas kultūras aktivitātes, kas vērstas uz integrācijas procesu veicināšanu un pozitīvu integrācijas piemēru popularizēšanu Latvijas sabiedrībā kopumā.

  Integrācijas projektus „Saredzēt! Sadzirdēt! Saprast! Rīkoties!” LMC sāka ieviest jau 2012. gadā. Visu projektu uzdevums ir veicināt toleranci un vienotību, dialoga veidošanos starp uzņemošo sabiedrību un „jaunpienācējiem” un nepilsoņiem. Projekta vadītāja Līga Puriņa – Purīte uzsver: „Integrācija ir divvirzienu process, kas prasa abpusēju attieksmi un vēlmi. Tā nav vienas grupas pārstāvju mehāniska iekļaušana sabiedrībā, tādēļ ikviena aktivitāte mūsu projektā ir vērsta uz to, lai sekmētu abu sabiedrības pušu integrāciju. Visas aktivitātes projekta ietvaros tiek organizētas ar mērķi veicināt trešo valstu valstspiederīgo, it sevišķi mazāk aizsargāto grupu - sieviešu, bērnu un senioru, iesaisti uzņemošajā sabiedrībā, aktīvu līdzdalību un kvalitatīvu integrāciju Latvijā.”

  Projekta ieviešanu finansiāli atbalsta Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts (25%).

     

  1. Teātra iestudējums "Kurts šmorē, lai izvēdinātu galvu"

  2. Tiešās mērķa grupas autorraidījumi Radio  NABA

  3. Sadarbības veicināšana ar dažādu etnisko biedrību pārstāvjiem – kopīgas integrācijas politikas  veidošana (EN) (RU)

  3 semināri ar tiešās mērķa grupas piedalīšanos

  4. Komikss "Latvia step by step" (English)

   Komikss "Latvia step by step (Russian)

  5. Teātra radošā darbnīca bērniem/jauniešiem: “Divas valodas – Viens stāsts”

  6.  Rakstu krājums "Attieksme maina attieksmi"

  7. “Miera apļi” krievu valodā (in Russian)

     "Miera apļi" latviešu valodā (in Latvian) 

     "Miera apļi"angļu valodā (in English)

   


   

   

   

   

   

   

  „Arhīvu dažādās formas. Laikmetīgas mākslas arhīvs. Izpēte, izstāde un simpozijs”

  „Arhīvu dažādās formas. Laikmetīgas mākslas arhīvs. Izpēte, izstāde un simpozijs” tiek veidots, sadabrojoties Latvijas Laikmetīgās mākslas centram un Living Art Museum (NYLO) Reikjavikā, Islandē.

  Projektu veido trīs galvenās aktivitātes:

  1)      Ceļojoša izstāde “Pazudis arhīvā” Latvijas reģionu kultūras centros (2015-2016);

  2)      Starptautiska laikmetīgās mākslas izstāde “Pazudis arhīvā” Rīgas mākslas telpā (4.02-27.03.2016);

  3)      Starptautisks simpozijs Rīgā 26.02.2016., Rīgas mākslas telpā

  Līdz šim sasniegtie rezultāti

  13.10.2015. noticis seminārs pedagogiem Daugavpils M. Rotko mākslas centrā.
  14.10.2015. notikusi projekta atklāšanas preses konference Daugavpils M. Rotko mākslas centrā.
  No 14.10. - 15.11.2015. Daugavpils M. Rotko mākslas centrā notikusi ceļojošā izstāde "Pazudis arhīvā" un izglītības programma.
  23.11.2015. noticis seminārs pedagogiem Alūksnes muzejā.
  No 24.11. 2015. - 10.01.2016. Alūksnes muzejā skatāma ceļojošā izstāde "Pazudis arhīvā" un izglītības programma.
  Risinās darbs pie starptautiskās izstādes "Pazudis arhīvā" sagatavošanas izstāžu zālē "Rīgas mākslas telpa".

  Projekta mērķis

  1.Veicināt kultūras apmaiņu un attīstīt sadarbību starp projekta partneriem caur zināšanu un pieredzes apmaiņu;
  2.Veicināt LLMC un NYLO arhīvu un mākslas darbu kolekcijas starptautisku atpazīstamību, mākslas speciālistu starptautisku apriti;
  3.Veidot interaktīvu izstādes ekspozīciju, piesaistot pēc iespējas plašāku sabiedrības interesi;
  4.Izstrādāt izglītības programmu, kas mērķēta  dažādam sabiedrības grupām;
  Informēt sabiedrību un veicināt diskusiju par būtiskiem mākslas un kultūras procesiem, popularizēt kultūras mantojuma mazāk zināmās parādības.

  Plānotie projekta rezultāti:
  1. Noorganizētas 5 arhīva tematikai veltītas izstādes: ceļojošā formāta izstāde 4 norises vietās un paplašināta formāta izstāde 1 norises vietā, piedaloties Latvijas un Islandes projekta partneriem.
  2. Noorganizēts arhīva tematikai veltīts starptautisks simpozijs, piedaloties Latvijas un Islandes projekta partneriem.
  3. Izstrādāts izglītības programmas pasākums izstādei, piedaloties Latvijas un Islandes projekta partneriem.

  Projekts „Arhīvu dažādās formas. Laikmetīgas mākslas arhīvs. Izpēte, izstāde un simpozijs” , Nr. EEZ04/GSK/2013/06 īstenošanas periods 20.08.2015. – 30.04.2016. Projekts tiek īstenots, izmantojot 62 117,09 EUR piešķīrumu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumenta starpniecību. Projekta kopējās izmaksas ir  69042,00 EUR, valsts līdzfinansējums 9317,56 EUR, biedrības „Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs” līdzfinansējums 6924,91 EUR.

  Sīkāka informācija par projektu

  Andra Silapētere
  silapetere@lcca.lv 

   

   

  This is Tomorrow. Back to Basics: Forms and Actions in the Future

  LLMC ir viens no partneriem sadarbības projektā "This is Tomorrow. Back to Basics: Forms and Actions in the Future", kas tiek organizēts kopā ar "What, How and for Whom", Zagreba un "Tensta Konsthall", Stockholma.