Hardija Lediņa gads

Atceroties un novērtējot multimediju mākslinieka Hardija Lediņa (1955–2004) ieguldījumu Latvijas kultūrā, Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs 2015. gadu pasludināja par Hardija Lediņa gadu. Lai atzīmētu Latvijas avangarda mūzikas un mākslas klasiķa 60. jubileju, LLMC sadarbosies ar dažādu radošo jomu pārstāvjiem un Hardija Lediņa laika biedriem, visa gada garumā rīkoja virkni kultūras pasākumu, kas akcentē leģendārā mākslinieka daudzpusīgās darbības svarīgākos pieturas punktus.

Par “multimediju patriarhu” dēvētais Hardijs Lediņš bija neordināra personība, kas Latvijas mākslas ainā ienāca 70. gadu beigās. Viņš izveidoja un spēcīgi iedvesmoja plašu alternatīvās kultūras lauku, sekojot līdzi aktuālākajām pasaules laikmetīgās kultūras norisēm un savdabīgā veidā tās integrējot Latvijas mākslinieciskajā vidē. Hardijs Lediņš ir viens no spilgtākajiem ietekmju avotiem arī nākamajām mākslinieku paaudzēm – atsaucoties uz viņa radošo mantojumu joprojām tiek interpretēta Lediņa mūzika, tēlu sistēma un vizuālā valoda, kā arī turpināta Bolderājas gājienu tradīcija. Atzīmējot šo jubilejas gadu, LLMC vēlas pievērst plašāku sabiedrības uzmanību viņa unikālajai personībai un uzsvērt Hardija Lediņa lomu Latvijas kultūrā, pielīdzinot to kanonizētām kultūras vērtībām. Turpmāko gada programmu veidos slavenāko NSRD performanču rekonstrukcijas, piemēram, Bolderājas gājiens, “Binokulāro deju kursi” Botāniskajā dārzā, Hardijam Lediņam tiks veltītas vairākas laikmetīgās mākslas izstādes, dokumentālā filma, literārie lasījumi, diskotēkas-lektoriji, multimediālas performances, koncerti, ekspedīcijas un akcijas Rīgas vietās un apkaimēs, kas bija nozīmīgas mākslinieka dzīvē. Hardija Lediņa gada pasākumi tiks apkopoti un publicēti izdevumā, ko papildinās viņa laikabiedru stāsti.

Iepriekšējie pasākumi