Trajektorija 1. Izstāde "Saule uz sienas"

Gregors Podnars (Slovēnija) pievēršas postkonceptuālo nosacījumu pētīšanai un to ietekmei uz 60.gadu kriticisma veidošanos.
23. martā plkst. 17.00 izstādes "Saule uz sienas" atklāšana Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zāles "Arsenāls" Radošajā darbnīcā, Torņa ielā 1.

Gregors Podnars pievēršas postkonceptuālo nosacījumu pētīšanai un to ietekmei uz 60.gadu kriticisma veidošanos. Izstādē tiks izstādīti Bruno Vasiļevska (LV), Annas Betčeres (Ann Böttcher, SE), Anna Linga (Ann Ling, SE), IRWIN grupas (SI), Bogoslava Kalaša (Bogoslav Kalaš, SI), Andreja Monastirskija (Andrei Monatyrsky, RU), Jurija Leidermana (Yuri Leiderman, RU), Gorana Petercola (Goran Petercol, HR), Gorana Trbuljaka (Goran Trbuljak, HR), Nikola Uzunovska (Nikola Uzunovski, MK) darbi.

""Saule uz sienas" ir grupas izstāde, kas saistīta ar latviešu mākslinieka Bruno Vasiļevska (1937-1990) darbu klāstu; mēs izmantojam viņa gleznas kā atskaites punktu, lai pārdomātu konceptuālās mākslas praksi. Mūsdienu un senākie mākslas darbi, no vienas puses, tiks sastatīti ar Bruno Vasiļevska mantojumu; no otras puses, izstādes mērķis ir eksponēt dažādu paaudžu mākslinieku sniegumu no postkonceptuālisma situācijas aspekta.

"Postkonceptuālā situācija" ir apzināti izvēlēts termins, kas norāda uz postkomunisma situāciju (simpoziju ar šādu nosaukumu 2004. gadā organizēja Boriss Groiss). Tas nav teorētisks termins, bet attiecas uz vienlaicīgām aktivitātēm visas Eiropas mākslas laukā, kas izaugušas no dažādiem politiskiem, sociāliem un mākslinieciskiem apstākļiem. Izstāde "Saule uz sienas", kuras nosaukums atvasināts no Vasiļevska 1976. gadā tapušās gleznas, ir fokusēta uz Ziemeļeiropas un Austrumeiropas reģiona mākslas darbiem; to nosaka kuratora darbības zonas ģeogrāfiskās robežas.

Izstāde mēģina raisīt dialogu, ņemot vērā vispārējās konceptuālās mākslas attīstības tendences no 60. gadiem līdz mūsdienām. Senākie darbi, kas saistīti ar seriālu jaunrades praksi, mākslas objekta dematerializāciju un tekstuāli antiestētisku pieeju, atbalso mūsdienu darbus un otrādi.

Izstādes mērķis ir pievērsties formāli spēcīgiem mākslas darbiem, izceļot "ideālistisku" noti pēdējo četrdesmit gadu mākslinieciskajā jaunradē. Izstādes darbi atklāj poētiskus slāņus, kartējot estētiski un sociāli uzlādētu saturu drīzāk ar vizuāliem līdzekļiem nekā tīri socioloģiska un dažreiz ilustratīva konteksta paņēmieniem."
(Gregors Podnars)

Grupa IRWIN

Grupa IRWIN ir piecu Slovēnijas mākslinieku apvienība, kura kopš 1983. gada darbojas dažādos medijos, ieskaitot glezniecību, mākslu publiskā telpā, tēlniecību, instalācijas un publikācijas. Viņu darbības raksturošanai bieži tiek izmantots apzīmējums "retro princips" - grupa izmanto un kombinē dažādus politikas un mākslas vides motīvus, simbolus un zīmes. Transformējot to vēsturisko nozīmi un saturu, mākslinieki rada jaunu kontekstu un dekonstruē  attiecīgās ideoloģijas.

"East Art Map" ir grupas IRWIN projekts - Austrumeiropas mākslas ceļvedis internetā. Tā mērķis ir sniegt kritisku, jaunu skatījumu uz Austrumeiropas mākslu no 1945. gada līdz mūsdienām, kas parasti netiek skatīta pasaules mākslas vēstures kontekstā. Projekta mērķis ir kalpot par orientieri, mākslas vēstures karti plašā, bet neiezīmētā teritorijā.

 

Dalies ar rakstu:

Atpakaļ uz visām aktualitātēm