Konference "Robežu pārkāpšana. Mākslu sintēze un paralēles. 80. gadi"

Konferences uzmanības centrā ir 80. gadi Latvijas mākslā, literatūrā un publicistikā, arhitektūrā un mūzikā, un ar to Laikmetīgās mākslas centrs noslēdz projektu ciklu "Robežpārkāpēji", ko šī gada sākumā aizsāka izstāde "Robežpārkāpēji. Laikmetīgā māksla 80. gadi".

Projekts "Robežpārkāpēji" ir bijis pirmais apjomīgākais mēģinājums apzināt un apkopot informāciju par novatoriskākajiem mākslas procesiem 80. gados, ko īstenoja mākslinieku paaudze, kas laikabiedru vērtējumā kļuva par "robežpārkāpējiem", "aktīvo", "jauno mākslu" jeb "latviešu avangardu".

Līdzās būtiskajām sabiedriski politiskajām izmaiņām 80. gadi kā pēdējā padomju dekāde bija paradigmu maiņas jeb "robežpārkāpēju" laiks, kad tika šķērsotas iepriekš noteiktās robežas un zīmīgas izmaiņas notika visās mākslas un kultūras jomās - ienākot jauniem mākslas veidiem, formām, izteiksmei un saturam, aktualizējoties postmodernisma principiem, žanru sintēzei, eksperimentiem un jauniem "valodas" principu meklējumiem. Šai laikā arī aktualizējās dažādu jomu mijiedarbība un sintēze, piemēram, vizuālā māksla ietekmējās un krustojās ar mūziku, publicistiku, arhitektūru, dizainu. Kultūras, varas un sabiedrības attiecību trīsstūrī daudz aktīvāks veidojās dialogs ar sabiedrību - kultūra no sistēmas propagandas instrumenta kļuva par koncentrētu jaunu laiku vēstījumu.

Konference "Robežu pārkāpšana. Mākslu sintēze un paralēles. 80. gadi" piedāvā kopēju platformu un vienlaikus daudzpusīgu skatījumu uz 80. gadu "robežpārkāpšanas" norisēm dažādās kultūras jomās. Tajā uzstāsies mākslas zinātnieki Jānis Borgs un Anita Vanaga, mūziķe Inguna Černova, rakstnieks Pauls Bankovskis un literatūrzinātnieks Guntis Berelis.
Jānis Borgs savā referātā pievērsīsies mākslas avangardisma izpausmēm vēl pirms 80. gadiem, muzikologs Boriss Avramecs - neoficiālajiem laikmetīgās mūzikas festivāliem 70. gados Rīgā, Ingūna Černova stāstīs par Nebijušu sajūtu restaurācijas darbnīcas muzikālajām un citām aktivitātēm. Rakstnieks Pauls Bankovskis pievērsīsies notikumu "šalkoņai" 1987. gadā, literatūrzinātnieks Guntis Berelis - astoņdesmito gadu literatūrai. Mākslas zinātniece Anita Vanaga savu referātu balstīs uz Ādolfa Šapiro Bertolda Brehta lugas "Trešās impērijas bailes un posts" iestudējuma sociālpolitisko uzstādījumu, filozofs un arhitekts Jānis Taurens - domāšanas robežām pilsētbūvniecībā. Konferenci noslēgs paneļdiskusija "Laika gars un vietas atmosfēra".

 
 

CD "Robežpārkāpēji. 80. gadu māksla"

Konferences noslēgumā pulksten 18. 00 notiks Laikmetīgā mākslas centra izdevuma, kompaktdiska "Robežpārkāpēji. 80. gadu māksla" prezentācija.

Izdevums "Robežpārkāpēji. 80. gadu māksla" ļauj iepazīties ar nozīmīgākajiem Latvijas mākslas procesiem, parādībām un pavērsieniem dažādās vizuālās mākslas jomās - glezniecībā, grafikā, lietišķajā un plakāta mākslā, un fotogrāfijā, kad starp stingri nošķirtajiem mākslas veidiem ienāca lielformāta grafikas, akcijas pilsētvidē, instalācijas, telpiska glezniecība, objekti, videomāksla, performances u.tt., un tajā gūstams priekšstats arī par pašu "robežpārkāpēju" darbību 80. gados, kā arī zīmīgākajiem mākslas notikumiem, kur robežu pārkāpšana atklājās visspilgtāk.

Izdevuma tekstu autori ir gan "robežpārkāpēju" laikabiedri, gan jaunākas paaudzes mākslas zinātnieki, kas padziļināti pievērsušies šo procesu izpētei - Jānis Borgs, Ramona Umblija, Laima Slava, Solvita Krese, Māra Traumane, Ieva Lejasmeijere, Stella Pelše, Elīna Hermansone, Ieva Astahovska. Izdevumā iekļauts arī bagātīgs vizuālo materiālu klāsts par 80. gadu "robežpārkāpšanas" procesiem, šai dekādē radītajiem mākslas darbiem un akcijām.

Konferenci un izdevuma izdošanu atbalsta: Valsts Kultūrkapitāla Fonds, Rīgas Domes Kultūras pārvalde, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs.

Dalies ar rakstu:

Atpakaļ uz visām aktualitātēm