Izstāde "Realitātes arheoloģija"

Izstādē "Realitātes arheoloģija" aicinātas piedalīties astoņas mākslinieces no Skandināvijas un Baltijas valstīm - tas vedina šo projektu aplūkot kā vienu no "teritorijas iesaiņošanas" piemēriem, kas tiecas meklēt kopīgas identitātes un lokalitātes pazīmes. Šoreiz uzmanība galvenokārt pievērsta stāstiem un to stāstīšanas veidam; šie stāsti sakņojas sievietes pieredzē, autobiogrāfiskās detaļās un ikdienas lasīšanā.

Dzimte kā bioloģisks priekšnosacījums vai sociāla konstrukcija kļūst par būtisku vienību "sieviešu mākslas" praksē neatkarīgi no tā, vai šī tēma tiek manifestēta feminisma mākslas kontekstā, vai, īpaši neizceļot, artikulēta individuālas radošās stratēģijas ietvaros. Šis ir pavediens, kuram esam centušies sekot, veidojot izstādi "Realitātes arheoloģija" un simpoziju "Ikdienas rituāli. Dzimumu lomu konstrukcijas".

Jautājumi par sievietes lomu mūsdienu sabiedrībā, dažādie feminisma aspekti un sievietes uztveres pētījumi ir izplatīta tēma Ziemeļvalstu mākslinieču darbos. 60. gadu beigu paaudzes mākslinieces, kas guvušas plašu starptautisko atzinību, raksturo izteikta sociālajā antropoloģijā vai sajūtu "arheoloģijā" balstīta pozīcija, kā arī pievēršanās feminisma kritiskajiem aspektiem. Skandināvu mākslinieces savos darbos brīvi sapludina fikcijas un realitātes robežas, izmanto dokumentāciju, veido inscenētas situācijas. Līdzīgas refleksijas vērojamas arī Baltijas mākslinieču darbos, kurus iespējams definēt kā realitātes reprezentāciju, stāstu stāstīšanu, gan arī kā manevrēšanu starp publisko un privāto telpu.

Izstādē apskatāmie darbi

Anna-Sofija Sīdena (Ann-Sofie Siden) “DK, šķiet, es viņu saukšu par DK” (QM, I think I call her QM)
Eija-Līsa Ahtila (Eija-Liisa Ahtila) “Dāvana” (The Present)
Anna Lislegārda (Ann Lislegaard) “Acis plaši vaļā” (Eyes Wide Open)
Gite Vilesena (Gitte Villesen) “Virtuve” (The Kitchen)
Annika Eriksone (Annika Eriksson) "Divi vīrieši un aita" (Two Men and a Sheep)performanču dokumentācija 1994 - 1996
Katrīna Neiburga “Vientulība” (Solitude)
Kristīna Inčūraite (Kristina Inciuraite) “Kārtība” (Order)
Ene-Līsa Sempere  (Ene-Liis Semper)  “Bez nosaukuma” (Untitled)

Simpozijs "Ikdienas rituāli. Dzimumu lomu konstrukcijas"

Projektu telpā "Ēdnīca". Dzimumu lomas mākslā, arhitektūrā un kino. Lekcijas, diskusijas, filmas, zupa. Ieeja brīva

Simpozija ietvaros mākslinieces iepazīstinās ar sievietes pieredzes atspoguļošanu savā radošajā darbībā, dzimtes jautājumu un mākslas teorijas speciālisti lasīs lekcijas un piedalīsies diskusijās par feminisma idejām mākslā un dzimtes konstrukciju ikdienas dzīvē.

Simpozija mērķis ir apzināt sociālajā sistēmā un kultūras tradīcijās sakņotos sievišķības un vīrišķības konstruēšanas mehānismus un salīdzināt atšķirīgās prakses un ikdienas stratēģijas.

Simpozija programma

Piektdien, 29.09.
17:00 Aivita Putniņa (LU Sociālo zinātņu fakultāte): "Dzimte un tās skatpunkti Latvijā"
18:00 Kirsi Sārikangas (Kristīnes Sieviešu studiju institūts, Helsinku universitāte, FIN): "Tīrs. Racionāls. Efektīvs. Dzimte un mūsdienīgu māju iekārtojums"
19:00 Gite Vilesena (māksliniece, DK): prezentācija
20:30 filma "Virtuves stāsti"(Kitchen stories), (95 min), (Bent Hammer, NO, 2003)

SESTDIEN, 30.09.
14:00 Elizabete Pičukāne (LU Dzimtes studiju centrs) "'Mēs esam skaistas un dusmīgas' jeb ko iesākt ar feminismu?"
15:00 Viktors Freibergs (LU Moderno valodu fakultāte): "Iekāres un sievietes tēla konstrukcija Alēna Renē filmā "Pērn Marienbādē un Trifo filmā "Žils un Džims""
16:30 Anna Liviona Ingvarsone (izstādes "Art Feminism" kuratore, SE): "Feminisma māksla Zviedrijā"
17:30 Annika Eriksone (māksliniece, SE/D): prezentācija
18:30 dokumentālā filma "Mūsu Dievs ir Sieviete" (Our God is a Woman), (40 min) (Leyla Assaf Tengroth, SE, 1986)

  in english
 

Izstādes katalogs

Izstādi papildina katalogs, kurā apkopota informācija par izstādes darbiem, kā arī iekļauti pētnieciski un teorētiski darbi par sievietes pieredzi dažādās ikdienas teritorijās, dzimumu lomu konstrukcijām un to atklāšanu vizuālajā mākslā.

Rakstu autori: Aivita Putniņa (sociālantropoloģe, LU Sociālo zinātņu fakultāte), Alise Tīfentāle (mākslas kritiķe, publiciste), Solvita Krese (mākslas kritiķe, kuratore), Anna Liviona Ingvarsone (kuratore, Zviedrija), Katrīna Kivimā (Katrin Kivimaa) (mākslas vēsturniece, Igaunija) un citi.

Dalies ar rakstu:

Atpakaļ uz visām aktualitātēm