Izstāde "Mobilais muzejs"

Projekts fokusēts uz būtiskāko muzeja sastāvdaļu - kolekciju, kas ir kādas selekcijas, ko subjektīvu, ideoloģisku vai pragmatisku motīvu vadīts ir veicis kāds indivīds vai ekspertu grupa, rezultāts. Kā "muzejs bez sienām" vai kādas sistemātiskas mākslas darbu atlases rezultāts, kas pieejams plašākai publikai, ietekmē mākslas procesu un veido mūsdienu mākslas vēsturi? Šī tēma ir īpaši aktuāla, kad tiek strādāts pie Latvijas laikmetīgās mākslas muzeja un tā kolekcijas izveides.

Muzeja pamatmērķis ir veidot kolekciju, to saglabāt un padarīt pieejamu skatītājam. Jebkura kolekcija ir kādas selekcijas rezultāts, ko ir ietekmējusi laikmeta tendences, politiskā konjunktūra, mecenāta iegribas vai kāda indivīda subjektīvā izvēle. Muzejs savā ziņā kļūst par varas instrumentu, kas ietekmē vēstures rakstīšanu, tulkojot sava laika pieredzi un zināšanas mākslas darbu kolekcijā. Vai muzeju var ierindot līdzās tādām Fuko nosauktajām varas institūcijām kā slimnīca, skola un cietums ?

Var jau arī veidot imagināru muzeju, kā savā laikā aicināja darīt Andrē Malro vai arī ironiski komentēt muzeju kā institūciju veidojot "Ērgļu departamentu" Marsela Brothaera garā vai kā Marsels Dišāns - pagatavot viegli pārnēsājamu kasti, kurā savietot savu darbu replikas.

Izstāde "Mobilais muzejs" ir aicinājums māksliniekiem savos darbos pievērsties muzeja kolekcijas veidošanai vai nu veidojot savu piedāvājumu, vai komentējot kolekciju veidošanas principus, vai atsaucoties uz esošām muzeju kolekcijām. Izstādes tēma ir īpaši aktuāla patreizējā periodā, kad intensīvi tiek strādāts pie jaunā laikmetīgās mākslas muzeja un tā kolekcijas izveidošanas. Arī izstādes norises vieta Andrejsala - kalpo kā norāde uz plānoto muzeju.

Tēmas, kas saistās ar pieredzes tulkošanu un vēstures rakstīšanu muzeju kontekstā pašreiz ir aktuālas arī starptautiskajā mākslas vidē. Tādēļ izstādē aicināti piedalīties gan Latvijas, gan ārvalstu mākslinieki.

Korpusu cehā
Mākslinieki:
 Erki Kasemetss (Igaunija), grupa IRWIN (Slovēnija), Kristofs Perezs (Francija), Dženifera Bornsteina (ASV), Knute Vesters (Zviedrija), Leonards Laganovskis, Kristaps Ģelzis, Ivars Grāvlejs, Miks Mitrēvics, Anita Zabiļevska, Krišs Salmanis, Ēriks Božis, Evelīna Deičmane, teo Mersjē (Francija).

Projektu telpā "Ēdnīca"
Būtiska izstādes sastāvdaļa ir 90.gadu mākslas procesu dokumentācijas arhīvs, ko apkopojis Sorosa Mūsdienu mākslas centrs, kas savā laikā atbalstot laikmetīgās mākslas procesus un veicot atlasi, veidoja imagināra muzeja kolekciju.

Šis projekts tiek īstenots Eiropas progresīvās kultūrpolitikas institūta projekta translate.Beyond Culture: The Politics of Translation ietvaros. Tas tiek finansēts ar Eiropas Komisijas programmas Kultūra 2000 palīdzību. Komisija neatbild par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Finansētāji: Valsts Kultūrkapitāla fonds, Rīgas Domes kultūras departaments, LR Kultūras ministrija, Sorosa fonds Latvija, ESprogramma "Kultūra 2000"

Atbalstītāji:  SIA "Jaunrīgas attīstības uzņēmums", žurnāli "Rīgas Laiks", "Studija", "Foto Kvartāls", "Veto Magazine", radio Naba 93.1 FM, TV24, portāli www.draugiem.lv, www.easyget.lv, www.hc.lv, www.uksus.net, www.alternative.lv, www.kultura.lv u.c

Dalies ar rakstu:

Atpakaļ uz visām aktualitātēm