"LMC vakarskolas" piektā darbnīca - feminisms

Otrdien, 25. februārī, plkst. 18.00 Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs aicina uz "LMC vakarskolas" piekto lasīšanas darbnīcu. Šīs darbnīcas tēma – feminisms. Lasīti tiks teksti, kuru autores ir Griselda Pollock un Hélène Cixous!

Feminismu ierasts skatīt kā pozīciju, kurā tiek atsegts dzimumlomu mākslīgais, kultūrrelatīvais raksturs. Būt sievietei nenozīmē būt atbilstošai savai sievietes dabai, bet gan noteiktiem, sabiedrībā valdošiem uzskatiem par to, kādai sievietei ir jābūt. Tomēr feminisma pozīcijas konsekvences ir stipri vien pamatīgākas – tā izaicina pārdomāt Rietumu domāšanas un dzīvesveida pamatstruktūras, kuras saskaņā ar feminismu līdz šim ir bijušas izteikti maskulīnas un patriarhālas. Tādēļ feminisma autores kritizē esenciālismu un universālismu filozofijā un zinātnē, izstrādā alternatīvas, kur uzsvērta ir daudzveidība un pasaules uzskatu polifonija. Šīs un daudzas citas idejas tiek aktīvi pārdomātas un realizētas arī mākslā, līdztekus mainot pašas mākslas izpratni.

Pirms lasīšanas darbnīcas aicinām iepazīties ar šo materiālu (tekstus iespējams saņemt, rakstot uz epasta adresi ieva.ast@gmail.com):  

- pamatteksts: Griselda Pollock, “The Female Hero and the Making of a Feminist Canon” // Differencing the Canon: Feminist Desire and the Writing of Art's' Histories. London and New York: Routledge, 1999.;

- papildus teksts: Hélène Cixous,The Laugh of the Medusa" // Signs, Vol. 1, No. 4. (Summer, 1976). 

 

„LMC vakarskolā” tiek apspriesti dažādi laikmetīgās mākslas jautājumi caur nozīmīgu teorētiķu tekstu lasīšanas pieredzi. Apvienojot teorētisku un praktisku darbošanos, cikls piedāvā iespēju vingrināt kritiskās domāšanas, analīzes, argumentācijas un diskutēšanas prasmes. Kopumā „LMC vakarskolas” cikls ietver desmit lasīšanas darbnīcas, kā arī vietējo un starptautisku profesionāļu vieslekcijas; cikls norisināsies līdz 2014.gada martam. Darbnīcas vada Ieva Astahovska un Kārlis Vērpe.

„LMC vakarskolas” vadītāji interesentus aicina apmeklēt visas lasījuma cikla darbnīcas, tomēr ir iespējams pievienoties tām arī neregulāri. Pirms katras lasīšanas darbnīcas dalībnieki tiek aicināti patstāvīgi iepazīties ar konkrētajiem tekstiem, klātienes diskusiju balstot uz šo tekstu lasīšanas pieredzi.  Dalība – bezmaksas. Nodarbības notiek Latvijas Laikmetīgās mākslas centrā - Alberta ielā 13, 7. stāvā.

Satura un tēmu ziņā katra lasīšanas darbnīca ir veltīta noteiktam tēmu un jautājumu lokam – mākslas institucionālisms un tā kritika, postkoloniālisms, feminisms, līdzdalības stratēģijas mākslā u.c. Katra no tēmām izvērsta, lasot un diskutējot par tekstiem no mākslas teorijas, filozofijas, antropoloģijas un citām nozarēm, to vidū tādu nozīmīgu autoru kā Alena Badjū (Alain Badiou), Žaka Ransjēra (Jacques Ranciere), Klēras Bišopas (Claire Bishop), Lūsijas Lipardas (Lucy Lippard), Hansa Beltinga (Hans Belting) u.c. esejām.

Attēlā Artemisia Gentileschi glezna "Sussana and the Elders", kuras sižets tiek analizēts Griselda Pollock tekstā.

Dalies ar rakstu:

Atpakaļ uz visām aktualitātēm